9 Ιανουαρίου 2014

Λαϊκή με μεσάζοντες τελικά

Τους τελευταίους μήνες η Δημοτική Αρχή έδειχνε να πρωτοστατεί στο κίνημα «λαϊκές χωρίς μεσάζοντες». Μάλιστα παρουσίαζε τη συγκεκριμένη ενέργεια ως επίτευγμά της, με κοινωνικές αναφορές και στοχεύσεις. Γνωρίζαμε δε, αυτό τουλάχιστον άφηνε να διαφανεί, ότι διοργανώνονται σε απευθείας συνεννόηση μεταξύ δήμου  και των παραγωγών. Δυστυχώς όμως φαίνεται ότι αυτό ισχύει σε άλλους δήμους και όχι στο δικό μας,  καθώς έχουν εμπλακεί στη διαδικασία μεσάζοντες.

Στη συνεδρίαση, στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 19 Δεκεμβρίου 2013, ο Δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξής μας Δημήτρης Τσεκούρας κατήγγειλε, ότι δεν υφίσταται «λαϊκή αγορά χωρίς μεσάζοντες», αλλά λαϊκή αγορά με μεσάζοντες γεγονός που καθιστά όλη τη διαδικασία αδιαφανή. Το γεγονός αυτό όχι μόνο δεν το αρνήθηκε, αλλά αντίθετα το επιβεβαίωσε η αρμόδια Αντιδήμαρχος αποδεχόμενη, πως έχει υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ δήμου και εταιρείας, στην οποία παραχωρείται ο χώρος για να γίνει η λαϊκή και ότι η ιδιωτική εταιρεία που οργανώνει τη διάθεση των προϊόντων έρχεται σε επαφή με τους παραγωγούς στους οποίους διαθέτει το χώρο και εισπράττει μάλιστα αντίτιμο για αυτές τις «υπηρεσίες της». 

Δεδομένου, ότι μέχρι σήμερα δεν μας έχει χορηγηθεί αντίγραφο του ιδιωτικού  συμφωνητικού, μολονότι έχει κατατεθεί σχετική αίτηση, μεταξύ δήμου και εταιρείας, ενώ δεν μας έχουν δοθεί σαφείς απαντήσεις, επανερχόμαστε και ρωτάμε:

·        Με ποια απόφαση και ποιου δημοτικού οργάνου αποφασίσθηκε η οργάνωση και λειτουργία λαϊκής με μεσάζοντες;

·        Με ποια διαδικασία επιλέγηκε η εν λόγω ιδιωτική εταιρεία για την οργάνωση λαϊκής;
·        Πως αποφασίσθηκαν οι οικονομικοί όροι συνεργασίας;
·        Ο Δήμος εισπράττει χρήματα; Αν ναι σε ποιο κωδικό, αν όχι γιατί;
·        Έγινε δημοπρασία / πρόσκληση ενδιαφέροντος;
·        Ποιο το όφελος του Δήμου από αυτή τη συνεργασία;
·        Ποιος έχει αναλάβει το κόστος της καθαριότητας του χώρου στον οποίο γίνεται κάθε φορά η λαϊκή.

Καλούμε τη Δημοτική Αρχή να δώσει άμεσα απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα και να σταματήσει κάθε άλλη ενέργεια που θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου. 

Επίσης την καλούμε να μας σε ποιες ενέργειες θα προβεί για να άρει τις παράνομες ενέργειες σε βάρος του Δήμου και αν τελικά θα αναλάβει κάποιος την πολιτική ευθύνη.


Περιμένουμε

Το Γραφείου τύπου & επικοινωνίας