4 Ιουνίου 2014

Ο επικαιροποιημένος Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων

Το σύνολο των αλλαγών που επήλθαν το τελευταίο διάστημα μέσω των νέων ψηφισθέντων νόμων για τους δημοσίους υπαλλήλους (πειθαρχικές διαδικασίες, άδειες, υπηρεσιακές μεταβολές, κινητικότητα), περιλαμβάνει η επικαιροποίηση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ που δημοσιοποιήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.


Όπως τονίζεται από τους επιτελείς του υπουργείου, σκοπός του παρόντος Κώδικα είναι η καθιέρωση ενιαίων και ομοιόμορφων κανόνων που διέπουν την πρόσληψη και την υπηρεσιακή κατάσταση των πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, σύμφωνα ιδίως με τις αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης και την ανάγκη διασφάλισης της μέγιστης δυνατής απόδοσης κατά την εργασία τους.

Δείτε αναλυτικά το κείμενο και τις προβλέψεις του επικαιροποιημένου κώδικα εδώ