5 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΙΤΗΣΗ – ΕΡΩΤΗΣΗ Της δημοτικής παράταξης «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ»Προς

-  Κον  Π. Βλασσόπουλο – Δήμαρχο
-  Κον  Γ. Βλαντή – αντιδήμαρχο,  επικεφαλής της συνδιοικούσας παράταξης ¨Ηράκλειο Επόμενη Μέρα¨
-  Κον Γ. Φαρμάκη - Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
* * *

Κύριε Δήμαρχε,
Κύριε Αντιδήμαρχε,
Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου,

Προ ενός έτους περίπου η διοίκηση του δήμου είχε αποφασίσει την μείωση των – λίαν προσφάτως τότε - ορισθέντων τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων κατά 35 % !!!


Η Παράταξή μας εξαρχής είχε αντιταχθεί και διαφωνήσει εντόνως στην μείωση αυτή και μάλιστα την είχαμε χαρακτηρίσει ως προκλητική, φωτογραφική και χαριστική, ιδίως ενόψει του ότι το κανονιστικό της περιεχόμενο - άρα και το ευμενές αυτής - αφορούσε και κατελάμβανε μόλις 6 ή 7 επιχειρηματίες (καφετέριες) της κεντρικής πλατείας, την ίδια στιγμή που για όλους τους άλλους δεκάδες χιλιάδες συνδημότες μας (κατοίκους ή επιχειρήσεις) διατηρούσατε τα δημοτικά τέλη και τον Φ.Η.Χ. σταθερά.

Μόλις προσφάτως πληροφορηθήκαμε ότι σε εταιρεία συμφερόντων μέλους της Παράταξής σας, δημοτικό σύμβουλο σας και μάλιστα αντιδήμαρχο, χορηγήθηκε από τον δήμο προέγκριση προκειμένου να ανοίξει κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέρια) στην κεντρική πλατεία.

Ενόψει αυτών σας ρωτάμε εάν υφίσταται κατά την γνώμη σας θέμα ηθικής και πολιτικής τάξης εκ των ανωτέρω και σε κάθε περίπτωση τι προτίθεστε να πράξετε.

Σας ρωτάμε επίσης εάν μπορούν να διατηρηθούν εποπτικές, ελεγκτικές ή άλλες αρμοδιότητες στον εν λόγω αντιδήμαρχο.

Περαιτέρω – και το κυριότερο – επειδή πλέον, από τις έξι (6) ή επτά (7) επιχειρήσεις (καφετέριες) της πλατείας που επωφελούνται από την ευνοϊκή ρύθμιση που ψηφίσατε περί μείωσης των τελών κοινοχρήστων χώρων κατά 35 %, οι τρεις (3) από αυτές σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με δημοτικούς συμβούλους της διοικούσας παράταξής σας, γεγονός που, εκτός από φωτογραφική, συνιστά πλέον και προκλητική την πιο πάνω απόφασή σας, σας καλούμε να επανεισάγετε άμεσα στο δημοτικό συμβούλιο το γενικότερο θέμα των δημοτικών τελών, ούτως ώστε, για λόγους ισονομίας, να προβείτε σε αντίστοιχου ποσοστού μείωση (35 %) στα δημοτικά τέλη του συνόλου των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του δήμου μας και κατ’ επέκταση  να επανεξεταστεί - προς την κατεύθυνση της ανάλογης με τα παραπάνω μείωσης - το γενικότερο θέμα του ύψους των δημοτικών τελών για όλους τους δημότες
Ηράκλειο, 15-7-2013
Για την παράταξη
«ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ»