5 Σεπτεμβρίου 2013Δήλωση του κ. Νίκου Μπάμπαλου σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

«Η μεταφορά των υπαλλήλων της δημοτικής αστυνομίας στην ΕΛ.ΑΣ και η κατάργηση του θεσμού των σχολικών φυλάκων εντάσσεται μέσα στο γενικότερο πλαίσιο ισοπέδωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες. Εντελώς ξαφνικά, χωρίς καμία συζήτηση με τα όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους εργαζομένους σε αυτή, η πολιτεία επέλεξε την πολιτική που, προφανώς, θα ακολουθήσει συνολικά στις μετακινήσεις των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων της Τ.Α.

Εκφράζουμε  την πλήρη αντίθεσή μας για την κατάργηση αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως είναι η Δημοτική Αστυνομία και οι Σχολικοί Φύλακες. Αρμοδιότητες που αποκτήθηκαν με αγώνες από την αυτοδιοίκηση και δεν παραχωρήθηκαν απλά. Αρμοδιότητες και υπηρεσίες που είναι εξαιρετικά χρήσιμες για την εύρυθμη λειτουργία των πόλεων και των τοπικών κοινωνιών.
Η δεύτερη στη σειρά νέα οριζόντια κινητικότητα στους Δήμους μετά την πρώτη φάση κινητικότητας, σημαίνει για την Τοπική Αυτοδιοίκηση αδυναμία υλοποίησης βασικών υπηρεσιών. Είμαστε υπέρ της αξιολόγησης των δομών και του προσωπικού των δήμων και της εφαρμογής της κινητικότητας του προσωπικού, από Δήμους που έχουν πλεόνασμα, σε Δήμους που έχουν ελλείψεις. Πορευόμαστε στην κατεύθυνση μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης με αρμοδιότητες και πόρους, που είναι άλλωστε θεσμός άσκησης δημόσιας εξουσίας με εγγύτητα στον πολίτη.
 Αν τελικά οι αποφάσεις αυτές υλοποιηθούν πρόκειται για καίριο, θανατηφόρο, χτύπημα στην Αυτοδιοίκηση.»
Το Γραφείο τύπου & επικοινωνίας