5 Σεπτεμβρίου 2013

Δελτίο τύπου 17-6-2013Συλλογική, ή άνωθεν εντολή και απόφαση …

Η παράταξή μας είχε από καιρό καταθέσει έγγραφη ερώτηση προς τον Πρόεδρο του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Ηρακλείου Αττικής» κ. Μπάρμπα, αναφορικά με το θέμα της σύναψης σύμβασης έργου, με απευθείας ανάθεση, σε ιδιώτη πολιτικό μηχανικό για τον οποίο, σε χρονικό διάστημα προγενέστερο της απευθείας ανάθεσης και υπογραφής της σύμβασης, είχε ληφθεί από τον Δήμαρχο Απόφαση περί πρόσληψής του ως μετακλητού υπαλλήλου του δήμου και ειδικότερα ως ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου.  Το ερώτημα μας αφορούσε τόσο το νομικό σκέλος της υπόθεσης (αν δηλαδή είναι νόμιμη η σύναψη σύμβασης έργου από νομικό πρόσωπο του δήμου σε ειδικό συνεργάτη του δημάρχου), όσο και το πολιτικό – ηθικό σκέλος αυτής.

Καταρχάς – και για να είμαστε δίκαιοι – οφείλουμε να επισημάνουμε ως καταρχήν θετικό ότι ο κ. Μπάρμπας μας απάντησε, εντός σχετικά ευλόγου χρόνου…  Το λέμε αυτό, καθώς μπορεί μεν η υποχρέωση της δημοτικής αρχής να απαντάει και μάλιστα εντός μηνός το αργότερο, στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, να απορρέει ευθέως από το νόμο, αλλά και από αυτονόητη δημοκρατική αρχή, πλην όμως η διοίκηση των κυρίων Βλασσόπουλου – Βλαντή δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες ευαισθησίες…  Αναφέρουμε, αντί πλειάδας περιπτώσεων, ως ενδεικτική την περίπτωση του αντιδημάρχου κ. Λεζγή, ο οποίος, λίαν προσφάτως, έπειτα από  έγγραφη ερώτηση που είχαμε καταθέσει, μας απάντησε με δύο ολόκληρους μήνες και πλέον καθυστέρηση ότι … δεν είναι αρμόδιος  (βεβαίως ο αρμόδιος ακόμα δεν μας έχει απαντήσει) !!  Το ερώτημα βέβαια εάν του πήρε δύο ολόκληρους μήνες να αντιληφθεί ότι είναι αναρμόδιος, ή εάν η καθυστερημένη απάντηση ήταν συνειδητή επιλογή του, θεωρούμε ότι είναι τουλάχιστον εύλογο.

Ο κ. Μπάρμπας λοιπόν – επανερχόμαστε - πράγματι μας απάντησε τόσο στο δημοτικό συμβούλιο της 4-6-2013, όπου η παράταξή μας έθεσε εκ νέου το θέμα, όσο και εγγράφως.  Το θέμα της νομιμότητας της ανάθεσης και της τυχόν ύπαρξης ασυμβιβάστου, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία να το αναλύσουμε εδώ, αφενός γιατί δεν είναι το μείζον, αφετέρου γιατί αυτό θα κριθεί σε άλλα, αρμόδια όργανα.

Για το πολιτικό σκέλος της υπόθεσης, όμως, κρατάμε από την τοποθέτηση του κ. Μπάρμπα στο Δημοτικό Συμβούλιο την αναφορά του, ότι το σε ποιον θα κάνει απευθείας ανάθεση το νομικό πρόσωπο στο οποίο είναι Πρόεδρος δεν είναι μόνο απόφαση του Προέδρου αυτού  (!!!), αφήνοντας να εννοηθεί – κατά την δική μας τουλάχιστον αντίληψη -  ότι προφανώς πρόκειται περί συλλογικής, ή άνωθεν εντολής και απόφασης της παρούσας διοίκησης του Δήμου να προβεί σε ανάθεση έργου σε μισθοδοτούμενο από τον Δήμο ειδικό συνεργάτη του Δημάρχου.

Ας εξηγήσει λοιπόν, συλλογικά, η Δημοτική Αρχή, όχι σε εμάς, αλλά στους άνεργους, ή υποαπασχολούμενους νέους της πόλης μας, την πολιτική και ηθική ορθότητα της επιλογής της να δίνει και δεύτερες δουλειές σε αυτούς που η ίδια έχει προσλάβει ως συμβούλους της.  Είναι προφανές, ότι ένας δήμος δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα της ανεργίας στην περιοχή του, μπορεί όμως τουλάχιστον η δημοτική αρχή να μην προκαλεί με διαδοχικές ή και παράλληλες αναθέσεις, συμβάσεις, ή διορισμούς των πολύ δικών της παιδιών, ειδικά στις περιπτώσεις οριακής νομιμότητας, ή στις περιπτώσεις όπου το προσχηματικό της παραίτησης, από την μία θέση για την πρόσληψη στην άλλη είναι τόσο πασιφανές, που αποτελεί προσβολή για τη νοημοσύνη των πολιτών.   

Το Γραφείο τύπου & επικοινωνίας