5 Σεπτεμβρίου 2013

Δελτίο τύπου 2-1-2013 Στις 30-12-2011 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και εταιρείας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου, με αντικείμενο την καταγραφή δυνατοτήτων ανάπτυξης  φωτοβολταϊκού συστήματος σε δημοτικά και σχολικά κτίρια, προκειμένου από τη χρήση φ/β συστημάτων αφενός μεν να μειωθούν οι δαπάνες , αφετέρου να εξασφαλιστεί ένα έσοδο για τον Δήμο.  Ως συνολική αμοιβή της εταιρείας είχε συμφωνηθεί το ποσό των 19.926 €.


            Η ανάδοχος εταιρεία όφειλε βάση της σύμβασης να παραδώσει το έργο στις 31-3-2012.  Στις 2-11-2012 και μην έχοντας ουδεμία ενημέρωση για την πορεία του έργου, η παράταξή μας κατέθεσε αίτηση περί χορήγησης αντιγράφου του παραδοτέου έργου, χωρίς να λάβουμε ουδεμία απάντηση επί ένα και πλέον μήνα.  Αναγκαστήκαμε να επανέλθουμε με νέα αίτηση, οπότε περί τα μέσα Δεκεμβρίου 2012 λάβαμε από τον δήμο την απάντηση ότι «δεν υπάρχει παραδοτέο έργο» και ότι «η σχετική σύμβαση κατέστη ανενεργή» (!), χωρίς να γίνεται καμία διευκρίνιση για ποιον λόγο συνέβη αυτό, με υπαιτιότητα τίνος, αν αναζητήθηκαν ευθύνες από την εταιρεία με βάση την σύμβαση κλπ.

            Κατόπιν αυτών στις 28-12-2012 αναγκάστηκε ο επικεφαλής της παράταξης μας Ν. Μπάμπαλος να θέσει τις σχετικές ερωτήσεις προς τον δήμαρχο στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.  Η απάντηση του δημάρχου ήταν όντως αποστομωτική:  «Η σύμβαση δεν εκτελέστηκε γιατί η εταιρεία έκλεισε …. δηλαδή δεν έκλεισε ακριβώς, αλλά δεν μπορεί να το κάνει το έργο …. σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει ζημιά για τον δήμο» κ.α. τέτοια, τα οποία μας έδιναν την εντύπωση ότι η θέση της διοίκησης είναι πως δεν συμβαίνει και τίποτα σπουδαίο, ως εάν οι δημόσιες συμβάσεις και οι σχετικές αναθέσεις να γίνονται για πλάκα και όχι για να εκτελεστεί ένα έργο που έχει ανάγκη ο δήμος και οι πολίτες… 

Για εμάς όμως κάθε άλλο παρά έτσι είναι. Ειδικά στις περιπτώσεις που πρόκειται για δημόσια έργα, που ανατίθενται σε ιδιώτες με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, δηλαδή χωρίς διαγωνισμό, η αδυναμία εκτέλεσης αυτών από τον ανάδοχο δημιουργεί τουλάχιστον πολιτικές ευθύνες για τον επιλέγοντα και απαιτεί να δοθούν επαρκείς εξηγήσεις, ούτως ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια.  

            Θέτουμε λοιπόν δημοσίως τα παρακάτω ερωτήματα στον κ. δήμαρχο, όχι για να απαντήσει σε εμάς, αλλά για να ενημερώσει τους πολίτες:
            Κύριε Δήμαρχε:
            1) Παρακαλούμε διευκρινίστε επακριβώς τους λόγους της αδυναμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου.
            2)  Τελικά η ανάδοχος εταιρεία λύθηκε,  συνέβη κάτι άλλο, ή ουδέποτε ήταν σε θέση να διεκπεραιώσει το ανωτέρω έργο;
            3) Υπεγράφη λύση της σύμβασης μεταξύ δήμου και αναδόχου ;
            4) Αναζητήσατε, ή προτίθεστε να αναζητήσετε αστικές ευθύνες από την εταιρεία για την μη εκπλήρωση;
            5) Το γεγονός, ότι στην σύμβαση δήλωνε ως έδρα Μαρούσι και Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας και το ότι από το 2003 που ιδρύθηκε έως σήμερα δεν έχει δημοσιεύσει ισολογισμό, ουδόλως σας προβλημάτισαν, ως προς την φερεγγυότητα και την αξιοπιστία της επιλεγείσας αναδόχου εταιρείας;
            6) Με ποια διαδικασία και με ποια κριτήρια επελέγη από εσάς με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης η ανωτέρω ανάδοχος εταιρεία ;
            7) Είχατε ζητήσει προσφορές από άλλες εταιρείες; αν ναι από ποιες;
            8) Είχατε ζητήσει και σας είχαν χορηγηθεί δείγματα δουλειάς της παραπάνω αναδόχου εταιρείας σχετικά με το ανατεθέν έργο ;  Είχατε γνώση – προ της απευθείας ανάθεσης - ότι η συγκεκριμένη εταιρεία λειτουργούσε πραγματικά, υπό την έννοια της πραγματοποίησης ενός κάποιου τζίρου και κάποιων δραστηριοτήτων συναφών με το αντικείμενο;  Μήπως η ανάδοχος ήταν ουσιαστικά ανενεργή, ή δεν είχε συναφή επαγγελματική δραστηριότητα (μελέτη εγκατάστασης φ/β) ήδη πριν από την υπογραφή της σύμβασης;
            9) Από ποιον έγινε η υπόδειξη – πρόταση προς εσάς της συγκεκριμένης εταιρείας και εάν ο προτείνων διατηρεί επαγγελματική σχέση με τον Δήμο;
            10)  Γνωρίζετε εάν η ανωτέρω εταιρεία υπέγραψε το ίδιο διάστημα και άλλη απολύτως όμοια (καρμπόν) σύμβαση με έτερο δήμο της Αττικής για το ίδιο αντικείμενο και ποια η τύχη αυτής της σύμβασης;
            11)  Υφίσταται κάποιος συνδετικός κρίκος μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και του έτερου δήμου;
            12) Είχε ζητηθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης από την ως άνω ανάδοχο; αν ναι, ενεργήσατε ώστε να καταπέσει; αν όχι γιατί δεν ζητήθηκε;
            13)  Είχαν προβλεφθεί στην σχετική σύμβαση ρήτρες σε περίπτωση κακής εκπλήρωσης της συμβατικής υποχρέωσης; αν όχι, γιατί συνέβη αυτό; Συνηθίζεται κάτι τέτοιο; αν ναι ενεργοποιήθηκαν;
            14) Την ώρα που γειτονικοί δήμοι προχωρούν στην εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών σε δημοτικούς χώρους, ο Δήμος Ηρακλείου δεν έχει καν στα χέρια του την σχετική μελέτη που θα έπρεπε να την έχει από τον Μάρτιο του 2012, επειδή η εταιρεία που εσείς επιλέξατε, δεν την παρέδωσε.  Αυτό για εσάς δεν δημιουργεί ζητήματα ευθυνών;
            15) Εξακολουθείτε να ισχυρίζεστε ότι δεν έχει υποστεί βλάβη ο Δήμος από τις παραπάνω ενέργειες σας ;
            16) Τέλος, κύριε Δήμαρχε, πέραν της δεδομένης βλάβης που έχει υποστεί ο Δήμος, ο οποίος απώλεσε ένα ολόκληρο έτος να αναμένει μια μελέτη από μια εταιρεία που δεν μπορούσε να την υλοποιήσει και η οποία ανάδοχος επελέγη με δική σας ευθύνη, μπορείτε να διαβεβαιώσετε με υπευθυνότητα τους πολίτες ότι ο δήμος δεν θα υποστεί και περαιτέρω ζημιά από την παραπάνω «ατυχή» επιλογή σας ;

Το Γραφείο Τύπου & επικοινωνίας