3 Μαρτίου 2014

Πώς θα ψηφίσουν οι ετεροδημότες

Μέχρι τις 14 Μαρτίου μπορούν να προχωρούν στη διαγραφή τους από τους ειδικού εκλογικούς καταλόγους ι ετεροδημότες που επιθυμούν να ψηφίσουν στο τόπο κατοικίας τους. Αυτό επισημαίνει μεταξύ άλλων εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών η οποία εκδόθηκε μετά από την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας από τη Βουλή. Οι ετεροδημότες που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους δε χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια. Ωστόσο αν υπάρχουν πολίτες που δεν είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών και επιθυμούν να ψηφίσουν στο τόπο διαμονής τους αυτό μπορούν να το πράξουν μέχρι και τις 14 Μαρτίου.  
 
Ως γνωστόν στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές (πρώτη και δεύτερη Κυριακή), οι εκλογείς ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα αποκλειστικά και μόνο στην περιφέρεια του δήμου του οποίου είναι δημότες και δεν έχουν εφαρμογή οι περί ετεροδημοτών διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών και ευρωβουλευτών.

Επομένως, όσον αφορά τις προσεχείς ευρωεκλογές, όσοι ετεροδημότες επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο όπου ασκούν και το εκλογικό τους δικαίωμα στις αυτοδιοικητικές εκλογές, δηλαδή στον τόπο της βασικής εγγραφής, πρέπει, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, να ζητήσουν τη διαγραφή τους από τους καταλόγους αυτούς μέχρι 14 Μαρτίου 2014.

Επισημαίνεται ότι οι ετεροδημότες που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις ευρωεκλογές στον τόπο της διαμονής τους, θα ψηφίσουν σε κοινά τμήματα του δήμου διαμονής τους μαζί με τους λοιπούς εκλογείς (και όχι σε ειδικά τμήματα ετεροδημοτών), χωρίς την προϋπόθεση της συγκέντρωσης  των 40 εκλογέων  από την ίδια βασική εκλογική περιφέρεια σε επίπεδο εφετειακής περιφέρειας, όπως αυτό ισχύει κατά τις βουλευτικές εκλογές.

Κατά συνέπεια οι εκλογείς, που αν και εγγεγραμμένοι στους καταλόγους ετεροδημοτών, δεν ψήφισαν στον τόπο διαμονής τους κατά τις βουλευτικές εκλογές του 2012 επειδή δεν κάλυπταν την παραπάνω προϋπόθεση, θα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα κατά τις προσεχείς ευρωεκλογές στον τόπο διαμονής τους, εφόσον βέβαια επιθυμούν να παραμείνουν εγγεγραμμένοι σε καταλόγους ετεροδημοτών.

Αναλυτικά η εγκύκλιος