16 Φεβρουαρίου 2014

Τι χρειάζεται για να κάνετε μεταδημότευση

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν για να κάνετε μεταδημότευση είναι τα παρακάτω (μέχρι την 14η  Μαρτίου 2014):

Για έγγαμους:

Για άγαμους:

Για διαζευγμένους:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ

 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ