12 Φεβρουαρίου 2014

Μέχρι 28 Μαρτίου οι αιτήσεις για άσκηση εκλογικού δικαιώματος διαμενόντων σε χώρες της Ε.Ε.

Το υπουργείο Εσωτερικών έχει ήδη δρομολογήσει τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την οργάνωση της ψηφοφορίας για τις ευρωεκλογές στα λοιπά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα οι Έλληνες εκλογείς που διαμένουν σε αυτά.

Αυτό προκύπτει από έγγραφο του υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή, μετά από ερώτηση επτά βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι ζητούσαν να ενημερωθούν πότε θα υπογραφούν, δημοσιευθούν και ισχύσουν οι υπουργικές αποφάσεις για τη δημιουργία ειδικών καταλόγων κατοίκων της ΕΕ προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στη χώρα που διαμένουν.

Όπως ειδικότερα αναφέρεται σε έγγραφο του υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή, στις οικείες διπλωματικές αρχές έχει ήδη αποσταλεί εγκύκλιος, με την οποία παρέχονται γενικές πληροφορίες για τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ψηφοφορίας στο εξωτερικό, ενώ με περαιτέρω έγγραφα παρέχεται ειδικότερη ενημέρωση και αναλυτικές οδηγίες τόσο στις ανωτέρω αρχές όσο προς τους λοιπούς φορείς που εμπλέκονται στην εκλογική διαδικασία.

Σε ότι αφορά στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στα λοιπά κράτη της Ε.Ε., έχει αποσταλεί έγγραφο στις προξενικές αρχές με το οποίο καθορίζεται ότι μέχρι 28 Μαρτίου 2014 θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση – δήλωση οι διαμένοντες και όσοι θα βρίσκονται την ημέρα της ψηφοφορίας  σε κράτη μέλη της Ε.Ε..

Οι ενδιαφερόμενοι εκλογείς καλούνται να υποβάλουν αίτηση στην οικεία προξενική αρχή, στην περιφέρεια της οποίας προτίθενται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, με την οποία θα δηλώνουν ότι επιθυμούν να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους. Επίσης, όσοι έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο μπορούν οι ίδιοι να συμπληρώσουν την αίτησή τους και, στη συνέχεια, να την υποβάλουν στην οικεία αρχή.

Περαιτέρω, και όπως ο Ν. 1427/1984 ορίζει, οι ανωτέρω δηλώσεις αποστέλλονται από τις προξενικές αρχές στο υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να καταρτιστούν οι ειδικοί κατάλογοι των ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στα κράτη μέλη της Ε.Ε.. Αμέσως μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων – δηλώσεων (28.3.2014), το υπουργείο Εσωτερικών θα ολοκληρώσει τη διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων και θα ακολουθήσει η κατάρτιση των ειδικών εκλογικών καταλόγων.

Εξάλλου, το υπουργείο Εσωτερικών έχει αποστείλει εγκύκλιο προς τις προξενικές αρχές της χώρας στα κράτη μέλη της Ε.Ε. με την οποία καλούνται να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο τους έλληνες εκλογείς που διαμένουν στην περιφέρειά τους για το δικαίωμα συμμετοχής τους στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


Πηγή ΚΕΔΚΕ