5 Σεπτεμβρίου 2013

Δελτίο τύπου 8-6-2013Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο της 3-6-2013 ο Νίκος Μπάμπαλος, επικεφαλής της Παράταξης Ηράκλειο - Ανθρώπινη Πόλη, κατέθεσε ερώτηση προς την Δημοτική Αρχή, μεταξύ των άλλων, για το θέμα της μη είσπραξης εσόδων από χώρους που έχει παραχωρήσει ο Δήμος σε τρίτους. Ειδικότερα για το «κυλικείο», που βρίσκεται έξω από τις αθλητικές εγκαταστάσεις της Πρασίνου Λόφου, το οποίο ανήκει στον δήμο και μισθώνεται σε τρίτο ερωτήθηκε η διοίκηση:


1.  Αν είναι ακριβής η πληροφορία ότι οφείλονται στον δήμο μισθώματα πολλών ετών ;
2.  Πόσα μισθώματα οφείλονται και ποιο είναι το ακριβές ποσό της οφειλής του ιδιώτη προς το δήμο ;
3.  Ποιες είναι οι ενέργειες που έχει κάνει - αν έχει κάνει - η διοίκηση για την είσπραξη των μισθωμάτων και εν πάση περιπτώσει τι προτίθεται να κάνει για την είσπραξη των μισθωμάτων, τα οποία αποτελούν έσοδο του δήμου;
4.  Αν πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη συνέχιση της λειτουργίας του και αν όχι, γιατί η Δημοτική Αρχή δεν προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες για τη νομιμοποίησή του.

Επί των παραπάνω ερωτημάτων, δυστυχώς για μια ακόμα φορά, δεν υπήρξαν απαντήσεις. 

 Επειδή όμως, ειδικά σε συνθήκες κρίσης, πρέπει όλοι οι πολίτες να αντιμετωπίζονται από τη Δημοτική Αρχή με τον ίδιο τρόπο και όχι άλλοι, ως Α΄ κατηγορίας και άλλοι, ως πολίτες Β΄ Κατηγορίας, επιμένουμε και ζητάμε να δοθούν σαφείς απαντήσεις στα πιο πάνω θέματα. 

Τη στιγμή που δεν έχουμε δημοτική συγκοινωνία, όταν το ένα λεωφορείο παραμένει στο συνεργείο και δεν μπορούμε να το πάρουμε, ενώ είναι έτοιμο προς λειτουργία, γιατί δεν πληρώνουμε το συνεργείο, το δεύτερο χρειάζεται επισκευή και το τρίτο παραμένει εδώ και χρόνια στο συνεργείο, γιατί όπως λέει η Δημοτική Αρχή  δεν έχει χρήματα, την ίδια λοιπόν στιγμή ο Δήμος δεν απαιτεί, δεν προχωρά στην είσπραξη δεκάδων χιλιάδων ευρώ κλείνοντας το μάτι πονηρά, για λόγους πελατειακούς. 

Το Γραφείο & επικοινωνίας